İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Modülü Hazırlama Çalıştayı
18 Ekim 2016

İSG hizmetleri kapsamında yürütülecek çalışan eğitimi hizmetlerinin tehlike sınıflarına göre başlıklar halinde kategorize edilmesi, tutulması gereken kayıt sistemleri, risk analizleri, eylem planları, gerekli her türlü form veya standartların ortak bir modül başlığı altında hazırlanması amacıyla 30-31 Mayıs 2016 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle “Ankara ili Vivaldi Hotel’de” “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitim Modülü Hazırlama” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.