Bakanlığımız İç Kontrol Sistemi ve İşleyişi Eğitimi
18 Ekim 2016

12 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik “Bakanlığımız İç Kontrol Sistemi ve İşleyişi” konulu hizmet içi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.