overlay

Bakanlığımız İç Kontrol Sistemi ve İşleyişi Eğitimi

12 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik “Bakanlığımız İç Kontrol Sistemi ve İşleyişi” konulu hizmet içi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir.