İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi
18 Ekim 2016

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Modülü uygulanabilirliğiiçin seçilen Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Trabzon pilot illerin il sağlık müdürlükleri ile halk sağlığı müdürlüklerinde görev yapmakta olan birer işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına yönelik Ankara Bera Otel’de 10-14 Ekim 2016 tarihleri arasında İSG Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi ve 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde ise İSG Eğitim Modülü Tanıtımı Eğitim konulu hizmet içi eğitim faaliyetlerigerçekleştirilmiştir.