İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı
14 Aralık 2016

01-03 Aralık 2016 tarihinde Rixos Grand Hotel Ankara’da Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar ile taşra teşkilatı yöneticilerin katılımıyla “İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.