Döner Sermaye Personel Ödemeleri Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi
17 Nisan 2017

03-06 Nisan 2017 tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle Antalya’da İl Sağlık Müdürlüklerinde döner sermaye personel ödemelerinden sorumlu mutemetlere yönelikDöner Sermaye Personel Ödemeleri Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimikonulu hizmet içi eğitim semineri yapılmıştır.