Bakanlığımız İç Kontrol Sistemi ve İşleyişi Eğitimi
19 Nisan 2017

30-31 Mart 2017 tarihinde Ankara’da Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik “Bakanlığımız İç Kontrol Sistemi ve İşleyişi” konulu hizmet içi eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir