76. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı
22 Haziran 2017

“Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 29/06/2017 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 76. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na alınacaklardır.” 
       Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 76. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler;
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. Maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 
29/06/2017 tarihi saat 18:00’e  kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.

Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 
29/06/2017 tarihi saat 18:00’e  kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir. 

Tescil işlemi ile ilgili kontrolü http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ adresinden yapabilirsiniz.

23.06.2017 Tarihli Duyuru

Daha önce Nisan-Eylül döneminde yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavları (TUS), bu yıl yapılan değişiklikle bundan sonra Şubat-Ağustos dönemlerinde yapılacaktır. Önceki dönemlerde mezun olduktan sonra Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) ataması yapılan hekimlerimizden TUS sınavını kazananların atamalarının uygulama imkanı kalmamakta ve atama yapılan illerde mağduriyetler yaşanmakta idi. Bu değişiklikle, illerimizin ve dolayısıyla vatandaşlarımızın sağlık hizmetini almada yaşadıkları bu mağduriyeti önleme açısından bir fırsat doğmuş oldu. Bu amaçla, DHY atama tarihlerinde, yeni sisteme uyum açısından değişiklik yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Değerli hekimlerimize saygıyla duyurulur.