overlay

Yeni Teşkilat Yapısı Kapsamında Atama Mevzuatı ve Uygulamaları

18-26 Şubat 2018 tarihleri arasında 2 (iki) grup halinde Antalya’da il sağlık müdürlüklerinde atama iş ve işlemleri birim sorumluları ile bu hizmetleri sürekli yürütmekte olan personele yönelik “Yeni Teşkilat Yapısı Kapsamında Atama Mevzuatı ve Uygulamaları”  konulu hizmet içi eğitim semineri yapılmıştır.