Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Veri Tabloları
26 Ocak 2022

Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği  (KEFE) Birimi tarafından; Taşra Teşkilatımız, Bağlı Kuruluşlar ve Taşra Teşkilatı ile merkez hizmet birimlerimizin görev alanlarına giren, kadının istihdamı ve kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda mevcut sorunların tespiti ile bu sorunların giderilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve iş birliğini sağlamak üzere 2010/14 sayılı Genelge mucibince gerekli verilerin toplanmasına yönelik hazırlanan ve 24.12.2015 tarihli ve 37106781/929/15936 sayılı dağıtımlı yazıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen tablolara ulaşmak için lütfen tıklayınız.