overlay

Dairenin Görevleri

a) Bakanlık merkez teşkilatı ve ek hizmet binalarının aydınlatma, ısınma, haberleşme ve onarım ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ulaşım araçların devri, terki, dönüşümü, hibe ve trafik kazaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) Bakanlık merkez teşkilatına ait araçların görevlendirilmesi, kiralanması, bakım, onarım ve kontrolleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
ç) Bakanlık merkez ve ek hizmet birimlerinde çalışan personelin yemek hizmetleri ile personel servis hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
d) Personele dayalı hizmet alımlarınm planlanması ve koordinasyonuna ilişkin iş ve işlemler.
e) Genel Müdürlük depo hizmetlerini yürütmek.