Dairenin Görevleri
10 Mayıs 2018

Diğer Sağlık Hizmetleri Atama Dairesi Başkanlığı; stratejik personel ile ebe ve hemşire dışındaki sağlık personelinin; atama, nakil, görevlendirme, görevden çekilme, görevden çekilmiş sayılma,görevden uzaklaştırma, göreve iade ve devlet memuriyetine son vermeye ilişkin işlemlerini yürütür.