Dairenin Görevleri
10 Mayıs 2018

a) Personel hakkında disiplin hukuku hükümleri uyarınca tesis olunacak işlemleri yürütmek.
b) Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin işlemleri koordine etmek.
c) 4483 sayılı Kanun uyarınca yürütülecek işlemleri koordine etmek.
ç) Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer disiplin kurullarının sekretarya işlemlerini yürütmek.