overlay

Dairenin Görevleri

Eğitim Görevlileri Dairesi Başkanlığı; eğitim görevlisi, başasistan ile asistanların atama, nakil, görevlendirme, görevden çekilme, görevden çekilmiş sayılma, görevden uzaklaştırma, göreve iade ve devlet memuriyetine son vermeye ilişkin işlemlerini yürütür.