overlay

Dairenin Görevleri

a) Personelin hizmet içi eğitimi ile diğer eğitim, toplantı, kongre, seminer ve ilgili mevzuatı gereği yapılacak sınav düzenlenmelerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
b) Bilgi edinme başvurularım almak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
c) Kadın-erkek fırsat eşitliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.