Dairenin Görevleri
10 Mayıs 2018

a) Atama veya yerleştirmeye esas kura işlemlerini gerçekleştirmek.
b) Sağlık mazereti komisyonunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek.
c) Devlet hizmeti yükümlüsü personelin kura dönemlerinde aile birliği mazeretine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.