overlay

Dairenin Görevleri

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerinin performans ölçütlerini oluşturmak, analiz etmek ve raporlamak.
b) Bakanlık ve bağlı kuruluşların ilgili birimlerince hazırlanan ilgili verileri almak ve düzenlemek.