2018 Yılı 2. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası
04 Şubat 2019

2018 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasında yerleşenlerden atamaya esas istenen, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve Özel Sağlık Tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişkilerinin kesildiğine dair belge" nin Bakanlığımıza  teslim tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. madde 1. Fıkrası (A) bendi 8. Alt bend hükmü gereği olan iş ve işlem süreçleri göz önüne alınarak uzatılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.

İlan Metni
Münhal Kadrolar    
Kura Sonuçları
1.Yerleştirme Sonucunda Yerleşenler Listesi (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı)
2.Yerleştirme Sonucunda Yerleşenler Listesi (Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı)
 Noter Onaylı Sonuçlar
1. Yerleştirme Noter Onaylı Sonuçlar
2. Yerleştirme Noter Onaylı Sonuçlar