overlay

Genel Müdürümüz Mehmet İSLAMOĞLU başkanlığında "Yönetici ve Personel Buluşması" gerçekleştirilmiştir.


       Bakanlığımız 2019-2020 İç Kontrol Eylem Planı Bilgi İletişim Standardı BİS 13.2 ‘de “Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.” Genel şartına yönelik “E 13.2.1 Birim amirlerinin kurumsallaşma kapsamında personelleri ile üç ayda bir toplantı yapmalarının sağlanması” eylemi gereğince Bakanlığımız konferans salonunda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet İSLAMOĞLU başkanlığında,  Genel Müdür Yardımcımız Dr. İsmail KAYA ve  Genel Müdür Yardımcımız Oğuzhan ÖZKAN koordinatörlüğünde gerçekleştirilen  toplantıya ilgili Daire Başkanlarımız ile 163  personel katılım sağlamıştır.

  • yöneticibuluşması (7).JPG
  • yöneticibuluşması (5).JPG
  • yöneticibuluşması (6).JPG
  • yöneticibuluşması (2).JPG
  • yöneticibuluşması (8).JPG
  • yöneticibuluşması (9).JPG
  • yöneticibuluşması (3).JPG
  • yöneticibuluşması (4).JPG
  • yöneticibuluşması (1).JPG