overlay

Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Bölge Toplantıları-3 Van’da Gerçekleştirilmiştir

          Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Bölge Toplantılarının ikincisi Van’da; Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı Bakanlık Merkez teşkilat yöneticileri, Van, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Muş illerinde görev yapan yöneticiler ile performans değerlendirme sürecinde görev alan personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

          Program, Genel Müdür Yardımcımız Oğuzhan ÖZKAN ve Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU’nun açılış konuşmaları ile başlamıştır. Programın devamında Daire Başkanı Dr. Cevher CESUR, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden İzleme Değerlendirme ve İstatistik Dairesi Başkanı Mahmut BİKEÇ, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nden Birim sorumlusu Uzm. Dr. Mustafa ORUÇ, Yönetim İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı’ndan Birim Sorumlusu Metin KARA ve Uzm. Dr. Emel BAŞKAN sunumlarını yapmıştır. Programın son bölümü Bakanlık Merkez teşkilat yöneticileri ile il yöneticileri arasında görüş alışverişi ve soru cevap bölümü yapılarak tamamlanmıştır.

          Ev sahipliklerinde dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarına, katılımlarından dolayı diğer il yöneticilerimize ve personelimize teşekkür ederiz.

  • 1.JPG
  • 2.JPG
  • 3.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 7.JPG
  • 8.JPG
  • 9.JPG
  • 10.JPG