Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Bölge Toplantılarının Altıncısı Ankara’da Gerçekleştirildi
02 Ocak 2020


         Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yönetim İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Bölge Toplantılarının altıncısı Ankara’da; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı Bakanlık Merkez teşkilatı yöneticileri, Ankara İlinde görev yapan yöneticiler ile performans değerlendirme sürecinde görev alan personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

          Program, Genel Müdürümüz Mehmet İSLAMOĞLU ve Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM’ ün açılış konuşmaları ile başlamıştır. Programın devamında Daire Başkanımız Dr. Cevher CESUR, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İzleme Değerlendirme ve İstatistik Dairesi Başkanı Mahmut BİKEÇ, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Dairesi Başkanı Dr. Cihan DÖĞER, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Dr. Özgür SEZER ve Başkanlığımız Birim Sorumlularından Uzm. Dr. Emel BAŞKAN sunumlarını yapmıştır. Programın son bölümü Bakanlık Merkez teşkilatı yöneticileri ile il yöneticileri arasında görüş alışverişi ve soru cevap yapılarak tamamlanmıştır.

           Katılımlarından dolayı tüm il yöneticilerimize ve personelimize teşekkür ederiz. • 1-min.JPG
 • 2-min.JPG
 • 3-min.JPG
 • 4-min.JPG
 • 5-min.JPG
 • 6-min.JPG
 • 7-min.JPG
 • 8-min.JPG
 • 9-min.JPG
 • 10-min.JPG
 • 11-min.JPG