overlay

2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucu Yerleşenlerden Ataması Yapılanlar Hakkında Duyuru

        2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerden, işlemleri tamamlananların atamaları yapılmıştır. Ataması yapılanların isim listesi ekli dosyaya eklenmiş olup ilgililerin göreve başlama işlemleri için bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yerleştiği birime şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

        Ataması Yapılanların Listesi     

        İlgililere ilanen duyurulur.