KPSS 2020/2 Sonucuna Göre T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı Kadrolarına Yerleştirilmesi Yapılan Adayların Atanmasına Esas Olmak Üzere İstenilen Belgeler ve Atama İşlemleri Hakkında Duyuru
19 Ocak 2021