2020 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasında Yerleşenlerin Atamaya Esas Belge Verme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru
21 Ocak 2021

Sağlık hizmetinin kesintisiz ve acil bir hizmet olması, daha etkin ve verimli yürütülmesi bu kapsamda stratejik personele duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurularak; Bakanlığımızca 20/11/2020 tarihinde yapılan 2020 Yılı 4.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman  olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme süresi 29/01/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.