overlay

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Mart 2021 Dönemi Birim Performans Kriterleri Değerlendirmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puanlar