overlay

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Haziran 2021 Dönemi Birim Performans Kriterleri Değerlendirmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puanlar