2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Soru Kitapçıkları, Cevap Anahtarları ve Sınav Sonuçları
14 Temmuz 2021

        Bakanlığımız personeli için 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Avukat kadrosu unvan değişikliği yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı ile sınav sonuçları ilan edilmiştir. Yazılı sınav sonuçları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden giriş yapılarak öğrenilebilecektir. İtirazda bulunacak adayların en geç 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 18.00’e kadar Bakanlık Genel Evrak Birimine ıslak imzalı dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatte Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri ile itiraz dilekçesinde T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve açık adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda dikkate alınmayacaktır. E-posta ile yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınav tarihi daha sonra ilan edilecektir. 

A Kitapçığı
A Kitapçığı Cevap Anahtarı
B Kitapçığı
B Kitapçığı Cevap Anahtarı

 
İtiraz dilekçelerinin gönderileceği adres:

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

6001. Cadde No: 9 06800 Çankaya/ANKARA