overlay

İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Temmuz 2021 Dönemi Birim Performans Kriterleri Değerlendirmesinde Birinci Maddeye İlişkin Puanlar