2021 Yılı Avukat Kadrosu Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonucu (İtirazlar Neticesinde Yeniden Hesaplanan Yazılı Sınav Puanı)
11 Ağustos 2021

Bakanlığımız Avukat kadrosu için yapılan unvan değişikliği yazılı sınavına itirazlar yazılı sınav kurulu tarafından değerlendirilmiş ve A kitapçığı 89 uncu B kitapçığı 88 inci soru (aynı sorular) iptal edilmiş ve iptal edilen sorunun puan değeri Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince diğer sorulara eşit olarak dağıtılmış ve oluşan yeni puan durumu ilan edilmiştir.