2021 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İçin Talep Toplama
01 Kasım 2021

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip ve tabip unvanlarında ilk defa veya yeniden atama kurası yapılacaktır.

Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece planlama çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir.

Sadece UZMAN TABİPUZMAN DİŞ TABİBİ ve TABİP   unvanındaki kişiler talep bildirecektir.

(Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecektir.)

Talepler 08.11.2021 (Saat 17:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir. 

Talep bildirimi E-Devlet şifresi ile Personel Bilgi Sistemine (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra, ana sayfada yer alan Talep Oluştur butonuna basılarak açılacak ekranda istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.
 

 

  

UYARI

Herhangi bir nedenle sisteme giriş yapamayan kişiler;

Adı

Soyadı

Unvan

Branş

1. Tercih İl Adı  

2. Tercih İl Adı

(İl Adı İstanbul ise Anadolu yada Avrupa yakası olduğu belirtilecek)

bilgilerini yhgm.stratejik@saglik.gov.tr elektronik posta adresine göndermesi durumunda değerlendirilmek üzere kayıt altına alınacaktır.