2021 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Başarı Sıralaması
05 Kasım 2021

Bakanlığımız personeli için yapılan unvan değişikliği sözlü sınav itiraz değerlendirme sonuçları ile Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi doğrultusunda belirlenen unvan değişikliği sınavı başarı sıralamaları ilan edilmiştir.

Başarı sıralamasına, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Üç iş günü içerisinde (en geç 10 Kasım 2021Çarşamba günü saat 18.00’a kadar) Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başarı sıralamanızı ve sözlü sınav itiraz değerlendirme sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

 

İtiraz dilekçelerinin gönderileceği adres:

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

6001. Cadde No: 9 06800-Çankaya/ANKARA