2021 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru
13 Ocak 2022

  Bakanlığımızca 02/12/2021 tarihinde yapılan 2021 Yılı 3 Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman  olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin atamaya esas belge verme süresi 19/01/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.