2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Hakkında Duyuru
22 Nisan 2022

Bakanlığımızca 31/03/2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonucu; tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yerleşenlerin  atamaya esas belge verme süresi 29/04/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.