2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 35. Madde Hükümlerine Göre Tıpta Uzmanlık ve Yan Dal Uzmanlık Öğrenci Affı Hakkında Duyuru
19 Temmuz 2022