2023 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası
18 Temmuz 2023

Başvurusu uygun görülen personel listesi yayınlanmıştır. Başvurusu uygun görülen kişi sayısı kura yapılmasını gerektirecek sayıda olmadığından kura çekilmeyecektir.
Başvurusu uygun görülenlerin atama işlemleri gerçekleştirilecek olup, ilgili duyuru web sitemizde ayrıca yayınlanacaktır.

İlan Metni
Kura Takvimi
Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi
Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
Başvurusu uygun görülen personel listesi