2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası Evrak Teslimi Hakkında Duyuru
01 Ekim 2020

Bakanlığımız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. Maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15. Maddesi hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlık kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında çalışmış olup çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılmış olanlar için Genel Müdürlüğümüz web sayfasında (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilen takvim ve metin çerçevesinde 10 Temmuz 2020 tarihinde 2020 yılı istifa sonrası yeniden (açıktan) atama kurası noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme yapılmış ve duyuru web sayfamızdan yayımlanmıştır.

İlan metni ve takvim çerçevesinde atamaya esas evrakların son geliş tarihi 10 Ağustos 2020 Pazartesi (saat 18.00’e kadar) belirtilmiş olup; ancak, bu süreçte Dünya Sağlı Örgütü tarafından Pandemi olarak kabul edilen Covid-19 salgını nedeniyle yerleşenlerden atamaya esas evrak tesliminin yapılamadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, 2020 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası sonucu yerleşenlerin evrak teslim tarihi 16.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

 

KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

 Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; 16.10.2020 tarihine kadar belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

 

Atamaya Esas Evrakların Gönderileceği Adres

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00

 

01.10.2020